קונקטורס

תוכנית יזמות חברתית לסטודנטים וסטודנטיות דוברי רוסית הלומדים במוסדות אקדמיים בתל אביב. התוכנית עוסקת בנושאים: זהות אישית ויזמות חברתית, לצד הסיפור של יהדות ברית המועצות בתקופת מלחמת העולם השנייה. התוכנית תשלב מפגשי הכשרה והעשרה, ותכלול הוצאה לפועל של יוזמות חברתיות שמתכתבות עם מטרות התוכנית. מלגה בסך 1400$ תוענק למשתתפי התוכנית.

התכנית נתמכת על ידי קרן ג'נסיס וועידת התביעות.

לפרטים נוספים: דריה טס, Connectors.tau@hillelisrael.org