top of page

ממסע למציאות - מספרים עליה

קבוצת סטודנטים בהלל חיפה ובן גוריון חקרה, למדה וכתבה סיפורי עלייה של אנשים ונשים שעלו ארצה מכל קצוות תבל בין היתר מארה"ב, אתיופיה ובריה"מ לשעבר. כאן ניתן לעיין בתוצרי הפרויקט: סרטונים, קטעי אודיו וראיונות כתובים.

bottom of page