top of page
Visit Hillel
Hillel on IG
Hillel on FB
WhatsApp group
036407961

הלל חיפה

Scroll Group 1.png
הלל חיפה
Path 41.png

זכור וכבד

זכור וכבד היא תכנית בה סטודנטים מתנדבים עם קשישים ניצולי שואה 

זכור וכבד
Scroll Group 3.jpg

סטודנטים משתתפים מספרים

מרגש לראות איך הסטודנטים שלנו רואים את העשייה במרכז

Group 372.jpg
Group 355.png

הצוות שלנו

תודה על עשייה יוצאת דופן

נדב ליבוביץ

רכז הלל חיפה

סופיה פוליטובסקיה

רכזת הלל חיפה

יעל בולט

מנהלת הלל חיפה

Group 381.png
Scroll Group 2.png

תכניות זמינות להרשמה

אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בעשייה יוצאת דופן

זכור וכבד

זכור וכבד היא תכנית בה סטודנטים מתנדבים עם קשישים ניצולי שואה 

זכור וכבד
הלל במכללה האקדמית ספיר
הלל בן-גוריון
הלל תל-אביב
הלל תל חי
הלל ירושלים
bottom of page