top of page

קונקטורס Connectors

Conectors_Program

תוכנית יזמות חברתית לסטודנטים וסטודנטיות דוברי רוסית הלומדים במוסדות אקדמיים בירושלים. התוכנית עוסקת בנושאים: זהות אישית ויזמות חברתית, לצד הסיפור של יהדות ברית המועצות בתקופת מלחמת העולם השנייה. התוכנית תשלב מפגשי הכשרה והעשרה, ותכלול הוצאה לפועל של יוזמות חברתיות שמתכתבות עם מטרות התוכנית.

התכנית נתמכת על ידי קרן ג'נסיס וועידת התביעות.

לפרטים נוספים: דריה טס, Connectors.tau@hillelisrael.org

bottom of page